Krasoń, Katarzyna. „Cielesność Dywergencyjna – Komponent Integralnej Edukacji Wychylonej W przyszłość”. Problemy Wczesnej Edukacji 31, no. 4 (grudzień 31, 2015): 7–22. Udostępniono grudzień 3, 2023. https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/pwe/article/view/806.