Klus-Stańska, Dorota. „Wyjść Poza reżim Imperatywu Rozwojowego. Między Inspiracjami Rousseau a wpływem myśli Foucaulta Na współczesne Studia Nad dzieciństwem”. Problemy Wczesnej Edukacji 30, no. 3 (wrzesień 30, 2015): 7-22. Udostępniono marzec 29, 2020. https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/pwe/article/view/818.