Różycka-Jaroś, Sylwia. „Historyczno-Prawna Analiza Sytuacji Dzieci W Epoce Rousseau”. Problemy Wczesnej Edukacji 30, no. 3 (wrzesień 30, 2015): 52–62. Udostępniono grudzień 11, 2023. https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/pwe/article/view/822.