Dziekońska, Joanna, i Janina Karoń. „W Poszukiwaniu wspólnego języka. Sprawozdanie Z Konferencji Naukowej: Pomyśleć szkołę Inaczej/ (Re)thinking School Uniwersytet Gdański, 25–26 września 2015 R.”. Problemy Wczesnej Edukacji 30, no. 3 (wrzesień 30, 2015): 129-137. Udostępniono luty 18, 2020. https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/pwe/article/view/829.