Jendza, Jarosław, Ewa Zalewska, i Piotr Zamojski. „Techniczny, Epistemologiczny I Kulturowy Wymiar Metod kształcenia. Casus Metody Montessori”. Problemy Wczesnej Edukacji 28, no. 1 (marzec 31, 2015): 46–55. Udostępniono styczeń 28, 2022. https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/pwe/article/view/844.