Nowak, Joanna. „Kompetencje Pedagogiczne studentów Edukacji Wczesnoszkolnej Jednym Z warunków Zmiany Rozwojowej uczniów”. Problemy Wczesnej Edukacji 28, no. 1 (marzec 31, 2015): 81–91. Udostępniono wrzesień 30, 2023. https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/pwe/article/view/847.