Szymczak, Joanna. „Model Rozwijania Refl eksyjności U (przyszłych) Nauczycieli Edukacji Wczesnoszkolnej – założenia, Istota, Motywy Konstruowania I Nadawania Mu Wymiaru Praktycznego”. Problemy Wczesnej Edukacji 28, no. 1 (marzec 31, 2015): 140–153. Udostępniono maj 25, 2024. https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/pwe/article/view/852.