1.
Uszyńska-Jarmoc J, Naruszewicz A. Dziecięce rozumienie cyberprzestrzeni i zagrożeń z nią związanych. PWE [Internet]. 30 czerwiec 2018 [cytowane 2 październik 2023];41(2):48-59. Dostępne na: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/pwe/article/view/1350