1.
Chmura-Rutkowska I, Ostrouch-Kamińska J. Edukacja dzieci do partnerstwa kobiet i mężczyzn jako sposób na przeciwdziałanie przemocy ze względu na płeć. PWE [Internet]. 31grudz.2018 [cytowane 21maj2019];43(4):39-. Available from: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/pwe/article/view/2716