1.
Ćwirynkało K, Bartnikowska U. Dzieci z rodzin zastępczych w szkole. Raport o współpracy rodziców zastępczych z personelem szkoły. PWE [Internet]. 31grudz.2018 [cytowane 22maj2019];43(4):77-5. Available from: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/pwe/article/view/2721