1.
Józefowicz A. Edukacja dziecka ku ponadczasowym wartościom – rozważania na przykładzie współczesnej "Baśni o perle" Anny Gibasiewicz. PWE [Internet]. 31 marzec 2019 [cytowane 20 maj 2024];44(1):94-102. Dostępne na: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/pwe/article/view/3188