1.
Wasilewska A, Daszkiewicz M. Idee i projekty. Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Pedagogiczno-Lingwistycznej „Edukacyjna Rola Języka. Learn to speak, speak to learn” Gdańsk, 9–10 czerwca 2016 r. PWE [Internet]. 21 luty 2017 [cytowane 19 lipiec 2024];36(1):124-7. Dostępne na: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/pwe/article/view/722