[1]
Rosiek, S. 2015. Dzieło, którego nie ma? Praktyczne (i ontologiczne) powody niedostępności „Xięgi Bałwochwalczej”. Schulz/Forum. 5 (mar. 2015), 113–122.