[1]
Friedmann, I. 2016. Trzy listy Tadeusza Lubowieckiego (Izydora Friedmana) do Jerzego Ficowskiego z 1948 roku. Schulz/Forum. 7 (mar. 2016), 206–214.