[1]
Maszewski, Z. 2021. Ojciec i Schulz. O rysunku z okładki „Katalogu Bibljoteki Stanisława Weingartena”. Schulz/Forum. 16 (maj 2021), 157–174.