(1)
Rosiek, S. Zobaczyć Drohobycz (i…). S/f 2018, 85-100.