(1)
Rosiek, S. Jak Wydawać Brunona Schulza. Próba Opisania Kanonu Edytorskiego. S/f 2012, 95-102.