(1)
Rosiek, S. Schulz W Katalogu Towarzystwa Wydawniczego „Rój”. S/f 2012, 121-132.