(1)
Rosiek, S. Nieobecna obecność. S/f 2013, 103-112.