(1)
Rosiek, S. Komentowanie I oczywistości. S/f 2013, 112-118.