(1)
Fieguth, R. Tęskniąc Za spójnością. Notatki O intertekstualności, Kompozycji I Koncepcji języka U Brunona Schulza. S/f 2015, 31-54.