(1)
Rosiek, S. Dzieło, którego Nie Ma? Praktyczne (i Ontologiczne) Powody niedostępności „Xięgi Bałwochwalczej”. S/f 2015, 113-122.