(1)
Szałasek, F. O „Portrecie psubrata” I Dyskursywizowaniu Schulza. S/f 2015, 159-165.