(1)
Rosiek, S. Klucz W dłoni Jakuba (i Inne Klucze). S/f 2015, 3-4.