(1)
Orzeszek, J. „Niepokój, Groza wieczności”. Taine Czytany Przez Schulza (próba Lektury równoległej). S/f 2015, 43-56.