(1)
Rosiek, S. Biografia Schulza Jako Wyzwanie (rzucone Historii). S/f 2015, 71-82.