(1)
Rosiek, S. Rewers Jako Awers. Nieznany Szkic Rysunkowy Schulza. S/f 2015, 108-111.