(1)
Rosiek, S. Schulz Typograf. Nowa Winieta „Przeglądu Podkarpacia”. S/f 2015, 112-116.