(1)
Rosiek, S. Odcięcie. Siedem fragmentów. S/f 2016, 25-64.