(1)
Wilczyński, M. Ciągłość Szyn, ciągłość rynków I ogrodów. Wspólne Przestrzenie Romana Jaworskiego, Stefana Grabińskiego I Brunona Schulza. S/f 2016, 31-42.