(1)
Rosiek, S. Autor Nie W pełni Zdefiniowany?. S/f 2020, 3-4.