(1)
Chwin, S.; Bolecki, W.; Jarzębski, J.; Fieguth, R.; Lukas, K. Poprosiliśmy pięcioro schulzologów… Ankieta Redakcji. S/f 2020, 162-173.