(1)
Rosiek, S. Bio/Biblio-Graficznie. S/f 2020, 174-186.