(1)
Skiba, T. Postscriptum Do Biografii równoległych Schulza I Gombrowicza. S/f 2021, 98.