(1)
Dion, R.; Regard, F. Śmierć Autora I Jego żywoty. S/f 2021, 99-110.