(1)
Maszewski, Z. Ojciec I Schulz. O Rysunku Z okładki „Katalogu Bibljoteki Stanisława Weingartena”. S/f 2021, 157-174.