(1)
Stepnowski, A. Debora Vogel W Galicyjskim Jidyszlandzie. Czasopismo „Cusztajer”. S/f 2021, 176-190.