(1)
Szalsza, P. Wiedeńskie I Lwowskie ślady Debory Vogel. S/f 2021, 194-214.