Rosiek, S. (2012). Jak wydawać Brunona Schulza. Próba opisania kanonu edytorskiego. Schulz/Forum, (1), 95–102. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/schulz/article/view/2138