Markowski, M. P. (2013). Schulz – pisarz jako filozof. Schulz/Forum, (2), 7–14. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/schulz/article/view/2143