Sitkiewicz, P. (2014). Korekta. Schulz/Forum, (4), 3–4. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/schulz/article/view/2170