Bill, S. S. (2014). Schulz i znikająca granica. Schulz/Forum, (4), 22–28. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/schulz/article/view/2172