Rosiek, S. (2014). Jak pisał Bruno Schulz? Domysły na podstawie sześciu stron rękopisu jednego opowiadania. Schulz/Forum, (4), 53–74. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/schulz/article/view/2175