Swoboda, T. (2014). Elvis, Mickey, Bruno. Schulz/Forum, (4), 119–123. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/schulz/article/view/2182