Fieguth, R. (2015). Tęskniąc za spójnością. Notatki o intertekstualności, kompozycji i koncepcji języka u Brunona Schulza. Schulz/Forum, (5), 31-54. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/schulz/article/view/2187