Rosiek, S. (2015). Dzieło, którego nie ma? Praktyczne (i ontologiczne) powody niedostępności „Xięgi Bałwochwalczej”. Schulz/Forum, (5), 113–122. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/schulz/article/view/2192