Orzeszek, J. (2015). „Niepokój, groza wieczności”. Taine czytany przez Schulza (próba lektury równoległej). Schulz/Forum, (6), 43-56. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/schulz/article/view/2202