Rosiek, S. (2015). Biografia Schulza jako wyzwanie (rzucone historii). Schulz/Forum, (6), 71–82. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/schulz/article/view/2204