Sitkiewicz, P. (2015). Ocalony przez mit. Schulz i Lilien. Schulz/Forum, (6), 97–104. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/schulz/article/view/2206