Rosiek, S. (2016). Odcięcie. Siedem fragmentów. Schulz/Forum, (7), 25–64. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/schulz/article/view/2218